Christmas Angel Tree - Ryssland   


En gåva blir mirakel!


Christmas Angel Tree syftar till att återupprätta familjerelationer mellan barn och deras fängslade föräldrar. I praktiken innebär det att fängslade föräldrar får möjlighet att skicka julhälsningar och julklapp till sitt/sina barn. Barnen som ibland bor hos släktingar eller som oftast på barnhem. Barnen får vid överlämnandet möjlighet att skicka med teckningar och hälsningar tillbaka till föräldern. På vissa anstalter ordnas julfester där en del av familjerna kan träffas. 

Resultatet över åren har varit att flera familjer har blivit upprättade och att de frigivna internerna har kunnat börja nya liv utan missbruk och kriminalitet.

En gåva är värdefull året runt. Det går mycket tid till förberedelser och uppsökande verksamhet samt tid och insatser för att alla barn ska få besök. 

 

Tack för att Du vill vara med! 

 

 

 

Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

 


Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Fax: 013-13 78 05     Mail: info@hearttoheart.se     Plusgiro: 90 07 85-7