Utbildning i Lettland   


Ett klick bort från att bidra till fattiga & utsatta ungdomars utbildning i Lettland!

Med Ditt ekonomiska bidrag till projekt Utbildning Lettland kan utsatta tonåringar gå en gymnasieutbildning. Många ungdomar i Lettland kan på grund av familjens ekonomiska situation inte gå på gymnasiet. Utbildning är viktigt. Men utbildning kostar. För de mest utsatta på landsbygden är gymnasiet en utopi, det betyder flytt från familjen till en stad där det finns en avgiftsfri skola, kostnader för ett studentboende tillkommer, mat samt för en del läromedel osv. En utgift många familjer inte har råd med. Familjer som dagligen kämpar hemma med att få mat för dagen. 

Behov: 900kr/månad och student. Just nu är det 7 ungdomar som får hjälp att studera på gymnasiet.

Utbildning är ett steg i rätt riktning ut ur fattigdom. Lettlands folkmängd minskar för varje år. En orsak är den höga utvandringen till följd av landets ekonomiska situation. De yngre med högre utbildning söker sig arbete utomlands. För Lettlands framtid är det viktigt att unga stannar kvar. I det spelar utbildning en viktig roll, t ex yrkesutbildningar på gymnasienivå. Din gåva och Ditt stöd ger hopp om framtiden.

Tack för Ditt bidrag till det som vi finner så självklart - utbildning!

 

 

 

 

Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

 

 


Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Mail: info@hearttoheart.se     Bankgiro: 900-7857