Där gåvan bäst behövs   


Tack för att Du vill hjälpa oss hjälpa! 

Det bästa sättet att göra det är att ge en gåva till Ekonomiskt behövande. Det innebär att Du ger oss förtroendet och möjligheten att låta Din gåva användas i det projekt där den just nu behövs som bäst. Behoven finns och exempel på projekt där Din gåva kommer till hjälp är Äldreprojektet i Rumänien där fattiga äldre och utsatta får hjälp genom hemtjänst, unga och äldre med funktionsnedsättningar får träning och hembesök av sjukgymnastassistenter i Albanien i CBR-projektet, Team Roma med fokus på utbildning, hälsa, försörjning och strukturomvandlande insatser för romska byar i Rumänien. 

Du kan läsa mer om projekten vi arbetar med under fliken Biståndsländer här på hemsidan. 

 

 

Tack för Din gåva! Tack för att Du vill vara med!

 

 

 

 Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Mail: info@hearttoheart.se     Bankgiro: 900-7857