Team Roma - insatser för romer i Rumänien & Bulgarien   


Välkommen att ge Ditt bidrag till Team Roma!

Team Roma syftar till att förändra orsakerna till utanförskap och fattigdom framförallt bland romer i Rumänien och Bulgarien.

De fyra fokusområdena är:
Utbildning, Hälsa, Försörjning & Strukturomvandlande insatser (ägande & identitet)

Bulgarien: Projektet Roma Mediator omfattar utbildning i syfte att få arbete t ex inom hotell och restaurang, hemtjänst etc och projektet Take me to School genomför utbildningsinsatser för barn och ungdomar. 

Rumänien: Projektet har det senaste året växt och omfattar alltfler byar och områden. T ex har 185 barn och ungdomar fått del av utbildningsinsatser, 37 personer har fått arbete och försörjning och 130 grönsaksodlare har blivit medlemmar i ett kooperativ.

Det finns mer att göra och för det behövs resurser. Var med och skapa förändring för människor. Var med och forma framtiden. Tack för Din gåva <3

Klicka på den gröna knappen för att ge Din gåva.

 

 

 

 

 

Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

 


Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Mail: info@hearttoheart.se     Bankgiro: 900-7857