Team Roma - insatser för romer i Rumänien & Bulgarien   


Välkommen att ge Ditt bidrag till Team Roma!

Team Roma syftar till att förändra orsakerna till utanförskap och fattigdom framförallt bland romer i Rumänien och Bulgarien.

De fyra fokusområdena är:
Utbildning, Hälsa, Försörjning & Strukturomvandlande insatser (ägande & identitet)

Bulgarien: Projektet Roma Mediator omfattar utbildning i syfte att få arbete t ex inom hotell och restaurang, hemtjänst etc och projektet Take me to School genomför utbildningsinsatser för barn och ungdomar. 

Rumänien: Projektet har det senaste året växt och omfattar alltfler byar och områden. T ex har 185 barn och ungdomar fått del av utbildningsinsatser, 37 personer har fått arbete och försörjning och 130 grönsaksodlare har blivit medlemmar i ett kooperativ.

Det finns mer att göra och för det behövs resurser. Var med och skapa förändring för människor. Var med och forma framtiden. Tack för Din gåva <3

Klicka på den gröna knappen för att ge Din gåva.

 

 

 

 

 

Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hjälp romerna hjälpa sig själva ut ur fattigdomen!

Hjälp romerna hjälpa sig själva ut ur fattigdomen!

Knappen - Buzau

Knappen - Buzau

Team Roma - Buzau

Team Roma - Buzau

Team Roma - Crovu

Team Roma - Crovu

Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Fax: 013-13 78 05     Mail: info@hearttoheart.se     Plusgiro: 90 07 85-7