Team Roma - insatser för romer i Rumänien & Bulgarien   


Välkommen att ge Ditt bidrag till Team Roma!

Team Roma syftar till att förändra orsakerna till utanförskap och fattigdom framförallt bland romer i Rumänien och Bulgarien.

De fyra fokusområdena är: Utbildning, Hälsa, Försörjning & Strukturomvandlande insatser (ägande & identitet)

Bulgarien: Projektet Roma Mediator omfattar utbildning i syfte att få arbete och projektet Take me School genomför utbildningsinsastser för barn och ungdomar. Under 2016 har 35 arbetstillfällen skapats och 83 barn och ungdomar har fått del av olika insatser.

R
umänien: Projektet har det senaste året växt och omfattar alltfler byar och områden. T ex har 185 barn och ungdomar fått del av utbildningsinsatser, 37 personer har fått arbete och försörjning och 130 grönsaksodlare har blivit medlemmar i ett kooperativ. 

Det finns mer att göra och för det behövs resurser. Var med och skapa förändring för människor. Var med och forma framtiden. Tack för Din gåva <3

Klicka på den gröna knappen för att ge Din gåva.

Conny 60+

Conny 60+

Hjälp romerna hjälpa sig själva ut ur fattigdomen!

Hjälp romerna hjälpa sig själva ut ur fattigdomen!

Knappen - Buzau

Knappen - Buzau

Sixten Widerstedt fyller 90 år!

Sixten Widerstedt fyller 90 år!

Team Roma - Buzau

Team Roma - Buzau

Team Roma - Crovu

Team Roma - Crovu

Vi som vill hjälpa romer i Rumänien och Bulgarien

Vi som vill hjälpa romer i Rumänien och Bulgarien

Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Fax: 013-13 78 05     Mail: info@hearttoheart.se     Plusgiro: 90 07 85-7