Jordbävning i Albanien   


Tillsammans återskapar vi hopp och framtidstro i Albanien!

Nyligen besökte jag Albanien, dels för att möta vår partnerorganisation som bland annat arbetar med funktionshindrade människor, men också för att följa upp situationen efter jordbävningen som orsakade stor förödelse. Jag möttes av ett vackert land och vänliga människor, men jag fick också se flera dimensioner av fattigdom och de långsiktiga konsekvenserna av jordbävningen.

Tillsammans med de sociala myndigheterna besökte jag en sexbarnsfamilj utanför staden Lac. Deras lilla hus skadades av skalven och nu bor de i ett tält på gården. Omgivningen är ovårdad, barnen är smutsiga och deras kläder är trasiga. Jag får reda på att barnen normalt går i skolan och det är bra - utbildning är den viktigaste förutsättningen för förändring - men när jag möter deras blickar är det något som saknas, något som går djupare än traumat efter jordbävningen. Jag inser att de saknar den där lekfulla nyfikenheten som man normalt ser hos barn, den där otvungna närvaron i nuet... De här barnen vågar inte drömma om en bättre framtid. Det är en fattigdom bortom den uppenbara bristen på pengar och materiell standard, och det gör ont att se.

Det finns så stora behov på så många områden i detta ett av Europas absolut fattigaste länder. Hjärta till Hjärta kan inte göra allt för alla, men vi har identifierat ett par områden som vi nu gör en extra insamling till:
• Inköp av två ambulanser. Akutsjukhusets fordon är mycket gamla och eftersatta och här kan vi göra en verkligt konkret skillnad för sjukvården och befolkningen i staden Lac. Ambulanserna köps in i Sverige och levereras under våren.
• Stöd till vår partnerorganisations arbete med att stärka barns och ungdomars känsla av egenmakt och tro på en förändrad framtid, så kallad empowerment.

Tack för din extra gåva till arbetet för att återskapa hopp och framtidstro i Albanien. Tillsammans gör vi skillnad!

Mikael Joumé
Direktor


 


Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Mail: info@hearttoheart.se     Bankgiro: 900-7857