Jordbävning i Albanien   


Katastrofhjälp till de jordbävningsdrabbade i Albanien

Efter årets största jordbävning i Europa har 2000 hus dömts ut och 150 familjer bor i tält. Människorna är rädda att gå in i sina skadade hus, särskilt som det varit många kraftiga efterskalv.

Rehabcentret i Lac, 3 mil från epicentrum, har klarat sig bra. Här har vår mottagarorganisation, tillsammans med kyrkan skapat en bas för människor som drabbats. Utanför centret har tält satts upp. Man har ordnat med matbespisning men delar också ut filtar, matpaket och andra förnödenheter. 

Redan några dagar efter katastrofen skickade Hjärta till Hjärta, tillsammans med Pingstkyrkan i Linköping 50 000 kronor för den akuta hjälpen. Men de fattiga i norra Albanien kommer att behöva hjälp under en lång tid för att bygga upp sina hus och samhällen igen.


Hjälp oss att hjälpa de jordbävningsdrabbade!

 


Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Mail: info@hearttoheart.se     Bankgiro: 900-7857