Jordbävning i Albanien   


Katastrofhjälp till de jordbävningsdrabbade i Albanien

Våra partners i Lac meddelar att det är fortsatt tufft och de arbetar mycket för att hjälpa de som drabbats. 251 familjer har blivit bostadslösa och det är kallt att bo i tält. De får ingen hjälp från myndigheterna. Sjukhuset är så skadat att ingen sjukvård kan bedrivas där. Hälsoministern har vädjat om att det rehabiliteringscenter som organisationen har (och som Hjärta till Hjärta stöder) ska få användas som akutmottagning och det har man gått med på. Nu ligger det patienter i rummen där och tält är uppsatta på centrets bollplan som är vindskyddad.

Det stöd som behövs nu är i första hand pengar till byggmaterial eftersom så många hus och byggnader är förstörda och måste rivas eller byggas upp. Representanter för Hjärta till Hjärta reser ner i början av januari för att se vad vi kan göra. 

Hjälp oss att hjälpa de jordbävningsdrabbade!

 


Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Mail: info@hearttoheart.se     Bankgiro: 900-7857