Medlemsavgift 2020   


Välkommen som medlem 2020!

Hjärta till Hjärta har flera viktig uppdrag, både med internationell och lokal/regional prägel.

Vi är en biståndsorganisation som arbetar i Östeuropa och på Balkan. Vårt hjärta slår för barns rätt till utbildning och för värdiga levnadsförhållanden för människor med funktionsvariationer. I samverkan med lokala partnerorganisationer bekämpar vi fattigdom, diskriminering och ojämlikhet med ett särskilt fokus på Europas mest utsatta minoritet: romer.

I Sverige arbetar vi med socialt företagande och cirkulärekonomi genom våra second hand-butiker. Här återanvänder vi skänkta varor som antingen säljs eller går på export för ytterligare återbruk. Second hand-butikerna är också en mötesplats för en mångfald av människor där en del arbetar, andra är volontärer, några praktiserar eller rehabiliteras och ytterligare någon gör sin samhällstjänst. I vår verksamhet finns det plats för alla människor.

Vi vill också vara en opinionsbildare, detta genom att vara en röst i samhällsdebatten om utsatthet, fattigdom och sociala orättvisor.

Tillsammans med dig blir vår röst och våra hjärtslag starkare! 

Som medlem i föreningen får du:
*    vårt nyhetsbrev 4 gånger om året.
*    10 % rabatt i alla våra second hand-butiker. NYHET!
*    särskilda inbjudningar till VIP-kvällar, föreläsningar och event. Mer om detta i kommande nyhetsbrev.
*    en reell möjlighet att påverka Hjärta till Hjärtas verksamhet genom att göra din röst hörd på årsmötet den 25 april och vid andra sammankomster.

Medlemsavgiften i föreningen Hjärta till Hjärta är 250:-/år och den är personlig.


Betala din medlemsavgift genom att klicka på den gröna knappen! Tack!

 


Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Mail: info@hearttoheart.se     Bankgiro: 900-7857