Medlemsavgift 2019   


 22 dagar kvar

Välkommen att här betala Din medlemsavgift för år 2019!


Tack för att Du tror det Hjärta till Hjärta gör och vill visa Ditt stöd och engagemang genom medlemskap. Det betyder mycket för oss. Genom ett medlemskap blir Du en större del av helheten och Du får dessutom vara med och påverka. Vid årsmötet ger det Dig t ex rösträtt vid val av föreningens ledning – styrelsemedlemmarna. 

Du får också vårt Nyhetsbrev Hjärtat fyra gånger per år om Du anger Din adress.

Medlemsavgiften i föreningen Hjärta till Hjärta är personlig och kostar för närvarande 200 kronor per år. 

Betala Din medlemsavgift genom att klicka på den gröna knappen! Tack!

 


Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Mail: info@hearttoheart.se     Bankgiro: 900-7857