Äldreprojektet - Hemtjänst i Rumänien   


Livsviktig hjälp för Rumäniens gamla!

 

I Äldreprojektet får ensamma och sjuka äldre människor hjälp genom hemtjänst, det vill säga hjälp med personlig omvårdnad, besök, mat, räkningar osv. Det är en mycket viktig social verksamhet då de flesta är helt utlämnade och saknar anhöriga. Det finns undermåliga skyddsnät för gamla och alldeles för få vårdplatser i landet. Varje vinter fryser till exempel gamla ihjäl på Bukarests gator och på sommaren kan värmen bli för jobbig för många.
Äldreprojektet bedrivs i Bukarest och i länet Bacau. 

Tack för att Du är med och gör livet värdigt för människor på ålderns höst!


Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.
 


Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Mail: info@hearttoheart.se     Bankgiro: 900-7857