Föräldrastödgrupper - Lettland   


Stöd till barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar

Runt om i Lettland finns ett 15-tal föräldrastödgrupper som Hjärta till Hjärta är med och stöttar. Föräldragrupperna är till för föräldrar eller vårdnadshavare till barn med stora fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Genom grupperna kan vi hjälpa till att sammanföra personer i liknande situation, att förstå att man inte är ensam. Grupperna är en viktig arena för att motivera föräldrarna och informera så att de förstår och engagerar sig i sitt barns utveckling samt att verka för att de ska bli en samhällets deltagare. För att nå dit behöver föräldrarna våga öppna sig och bearbeta sin situation vilket man också gör i grupperna med hjälp av legitimerad psykolog.
Genom arbetet ser vi gång på gång hur isolerade föräldrar som så helt gått upp i sitt barn hamnat utanför i samhället tack vare gruppen faktiskt gör det möjligt för dem att återfå livet - en identitet, ett normalt familjeliv och inkluderade i samhället. 

Inom projektet ordnas varje sommar ett läger för barn med särkilda behov och deras föräldrar. Det är ett tillfälle där barn och föräldrar får umgås och möta nya vänner från olika regioner i landet, dela erfarenheter och livet. Under  lägrets tio dagar undervisas föräldrarna av specialister. Barnen har sina egna samlingar med specialpedagoger. 

Det krävs ofta långa och känslomässiga samtal för att övertyga föräldrarna om att ta chansen att delta i en grupp eller åka på läger. Allt som har hänt utanför hemmet är så förknippat med medicinska behandlingar och rehabilitering. Livet hemma är helt styrt av barnets behov. Det är stressande att byta miljö, det invanda. Oron finns där sedan de fick barnets diagnos. 

En mamma till ett barn med svår intellektuell funktionsnedsättning berättar om sina traumatiska upplevelser från BB: "Doktorerna gav mig blanketter. De ville att jag skulle fylla i dem så att staten kunde ta hand om mitt barn då han aldrig skulle kunna ta hand om sig själv. De sa att jag var så ung och kommer ändå att få fler barn - friska barn."


Tack för att Du är med och förändrar situationen för människor med funktionsnedsättningar och deras familjer!

 

 

 

Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

 


Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Mail: info@hearttoheart.se     Bankgiro: 900-7857