ABC Albanien - stödundervisning   


Utbildning skapar möjligheter till försörjning och långsiktig förändring! 

I ABC, detta alfabetiseringsprojektet ges stödundervisning till framförallt romska barn som av olika skäl har hamnat utanför den allmänna albanska skolan.

Barnen kommer från fattiga miljöer där man lever för dagen. Familjen har ofta inte råd att betala skolmaterial och resa till skolan, barnen måste i vissa fall vara hemma och passa småsyskon eller utföra enklare sysslor för att familjens ekonomi ska gå ihop, tyvärr är det också så att många av barnen blir utstötta i den allmänna skolan. I vissa fall finns det också en kulturell aspekt på att många barn inte går mer än ett par år i skolan och det är att framförallt unga tjejer gifts bort tidigt och därmed inte kan fullfölja skolan. 

Med ett ekonomiskt bidrag till ABC får barnen behovsanpassad utbildning i en liten klass. De lär sig läsa, skriva och räkna. Och barnen får stöd och inspiration till att gå klart grundskolan och också utbilda sig vidare. Med utbildning öppnar man upp möjligheter till förändring - en väg ut ur fattigdom. 

ABC är en del av Hope for Children som också ordnar undervisning i datakunskap, engelska, estetiska ämnen såsom dans och musik. Barnen erbjuds skjuts till skolan och de börjar dagen med en ordentlig måltid så att de är mätta när undervisningen tar vid. Arbetet drivs i samarbete med organisationen Bethesda - House of Grace.

Tack för Din gåva!

 

Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

 


Adress: Box 1235, 581 12 Linköping     Telefon: 013-12 46 11     Fax: 013-13 78 05     Mail: info@hearttoheart.se     Plusgiro: 90 07 85-7